Zaškolenie obsluhy

Náš profesionálne vyškolený tím po namontovaní zariadenia predvedie obsluhu Vášmu personálu tak,aby sa zariadenie využívalo čo najefektívnejšie. V prípade potreby zaškolenie obsluhy ochotne zopakujeme.Maximálne efektívne využitie nainštalovaných zariadení vám predvedie náš prezentačný kuchár, ktorý svojimi bohatými skúsenosťami ochotne poradí a pomôže.

KEMA SK ďalej ponúka pravidelný garančný servis, ktorý minimalizuje Vaše náklady na servis a s tým spojené náklady na opravu zariadenia.