Projekcia - dispozícia

Na začiatku každej úspešnej realizácie vašej prevádzky (kuchyňa, práčovňa, bar...) vypracujeme kvalitný dispozičný návrh gastrotechnológie. Návrh zohľadňuje všetky vaše potreby, či už ako kuchára, prevádzkara alebo investora. Všetky potrebné dispozičné zmeny pri zachovaní hygienických, bezpečnostných a ergonomických noriem konzultujeme s vami.


Podľa jednotlivých navrhovaných zariadení následne vypracujeme cenovú ponuku gastrozariadenia a gastrodoplnkov.Vzniká tak pre Vás veľmi prehľadný koncept celej Vašej prevádzky.


Okrem dispozičného návrhu ponúkame aj vypracovanie 3D vizualizácie koncového stavu kuchyne.Vizualizácia Vám umožní lepšiu vizuálnu orientáciu a nepochybne reálnejšiu predstavuo priestorových možnostiach v kuchyni.


Naša práca v projekčnom oddelení týmto nekončí. Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu pre stavebné profesie (pripojovacie miesta: voda, odpad, elektro, plyn...). Pravidelne sa zúčastňujeme na kontrolných dňoch, kde v prípade potreby komunikujeme s jednotlivými profesiami tak, aby konečná stavebná pripravenosť bola v čo možno najmenších stavebných úpravách.