Šokové schladenie a zmrazenie

Pre zefektívnenie procesu stravovacích prevádzok slúžia šokové schladzovače/zmrazovače. Vyrobené jedlá možno šokovo schladiť alebo zmraziť a uchovať ich pre neskorší výdaj. Šokové schladzovanie prebieha podľa vopred stanovenej krivky schladzovania, aby bol pri procese maximálne potlačený výskyt a množenie mikroorganizmov. Pri šokovom zmrazovaní riadeným spôsobom nedochádza k rastu ľadových kryštálov a tým k rozrušovaniu štruktúry potravín.

Produkty

Kategórie

Napíšte nám

Dokumenty