Povinné energetické štítky? - Hlavný orientačný bod pre profesionálne chladiace zariadenia!


Energetické štítky sú povinné od 01.07.2016 a budú povinné v celej Európe. Od tejto doby musia byť profesionálne chladiace skrine dodávané s energetickým štítkom označeným triedy G a vyššie.

Čo sú vlastne európske energetické štítky?

- Jedná sa o nástroj, ktorý bol vyvinutý pre poskytovanie jasných a objektívnych informácií koncovým zákazníkom ospotrebe energie, netto využiteľného objemu, výkonu pri rôznej teplote okolitého prostredia. Ukazuje aký je príslušný model efektívny.

Aké výhody to prináša pre profesionálnych užívateľov týchto zariadení?

- Nároky kladené na profesionálne chladiace skrine sú omnoho vyššie než na chladničky pre domáce použite. Pomôžeme jasne porovnávať skrine pri rozhodovaní o kúpe. Energetické štítky umožnia zákazníkovi zvoliť si to zariadenie, ktoré bude nie len šetrnejšie k životnému prostrediu, ale aj ekonomicky výhodnejšie pre ich podnikanie. Štítok poskytuje objektívne informácie o ročnej spotrebe energie – zákazník sa lepšie rozhoduje a naplánuje si svoje náklady na energiu, netto objemu skrine a tým aj naplánovanie ideálneho počtu a typu zariadenia pre ich fungovanie, podmienkach pri ktorých chladiace či mraziace skrine garantujú správne skladovanie - úroveň 3, 4 alebo 5 – kde 5 predstavuje podmienky v skutočne profesionálnej kuchyni, tj. 40°C teplota okolia a 40% vlhkosť.

Vyššie uvedené sa dá preložiť do úspor na účty za energiu až do výšky 300 EUR / rok pre chladiace a 830 EUR / rok pre mraziace skrine, a dokonca aj zníženie množstva potravinového odpadu v dôsledku pokazených potravín, ktoré neboli skladované pri správnych skladovacích podmienkach.

Prečo zameranie na chladenie?

- Chladenie pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To má obrovský vplyv na množstvo energie spotrebovanej v profesionálnej kuchyni, takže vybrať najúčinnejšiu skriňu je životne dôležité, ako pre znižovanie dopadu na životné prostredie, tak pre úsporu peňazí na prevozných nákladoch chladenia.

Ako sa líši energetický štítok profesionálnych skríň od energetického štítku domácich spotrebičov?

- Profesionálne a domáce chladiace zariadenia sú testované v úplne iných podmienkach. U profesionálnych sa testuje reálne použitie v profesionálnej kuchyni s častým otváraním dverí s okolitou teplotou až 40°C. Domáce spotrebiče sa testujú pri používaní v domácnosti, s okolitou teplotou len 25°C a pri zavretých dverách.

Ako sa Elektrolux pripravoval na túto novú legislatívu?

Privítali sme novú smernicu optimalizáciou našich výrobkov, a to ako z hľadiska energetickej účinnosti, tak aj celkového výkonu zariadenia. Najnovšia generácia ECOSTORE skríň úplne odpovedá požiadavkám stanovených pre najvyššiu triedu účinnosti a je súčasťou novej rady chladiacich zariadení, ktoré využívajú menej energie a poskytujú väčšiu kapacitu – ponúkajú firmám maximálnu návratnosť ich investícií.

Pre viac informácií o Electrolux Professional a jeho sortimente Ecostore chladiace skrine navštívte www.electrolux.com/professional / www.kema.sk